Funkcje socjalne rolnictwa małoobszarowego

We współczesnym, nasyconym wszelkimi dobrami świecie wciąż istnieje problem głodu. Tym razem nie jest on jednak wynikiem braku lub niedostatku żywności. Za głód na Ziemi odpowiadają obecnie przede wszystkim nieefektywny system dystrybucji żywności oraz niewłaściwa polityka rolna, faworyzująca korporacje produkujące na eksport, stosujące ceny dumpingowe i spychające na margines społeczny ludzi dotkniętych biedą, którzy nie mają możliwości ani kupić, ani samodzielnie wytworzyć odpowiedniej ilości pożywienia.

 

rolnictwo

Całkowite urynkowienie produkcji i handlu oraz powszechne subsydiowanie upraw i hodowli przemysłowych doprowadziły do uzależnienia ludzi od żywności importowanej, opanowania lokalnych rynków rolnych przez międzynarodowe korporacje i narzucania przez nie cen globalnych.

 

Dominacja wielkich plantacji i ferm, kontrolowanych przez ponadnarodowe koncerny spożywcze, intensywne rolnictwo i przemysłowa hodowla zwierząt prowadzą do całkowitej marginalizacji produkcji lokalnej. Niewielkie gospodarstwa rolne produkujące na rynek lokalny nie mają żadnych szans w konkurencji z krajowymi czy międzynarodowymi gigantami.

 

Alternatywą dla wielkich gospodarstw przemysłowych jest zrównoważone rolnictwo małoobszarowe, oparte na pracy drobnych rolników, produkujących na rynki lokalne i regionalne oraz na własny użytek. Takie rozwiązanie jest zgodne z ideą suwerenności żywnościowej. Koncepcja suwerenności żywnościowej polega na promocji lokalnego i regionalnego rolnictwa, niezależnego od sprzedaży nadwyżki produktów na rynku światowym. Rolnictwa, które dostarcza wysokiej jakości produkty żywnościowe w ilości pozwalającej wyżywić obywateli. Nie oznacza to jednak negowania międzynarodowej wymiany handlowej, a jedynie ochronę własnych producentów rolnych przed zakusami ponadnarodowych korporacji.

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, rodzinne gospodarstwa rolne są wydajne, a przy tym bezpieczne ekologicznie. Przyczyniają się do ograniczenia migracji ludności ze wsi do miast i , co najważniejsze, mają duży udział w walce z głodem i niedożywieniem. Lokalna produkcja i konsumpcja żywności oznacza poprawę warunków bytowych mieszkańców wsi, tworzy nowe miejsca pracy, uniezależnia system żywnościowy od polityki koncernów spożywczych, pozwala ograniczyć import żywności.

 

System rolnictwa małoobszarowego funkcjonujący w oparciu o koncepcję suwerenności żywnościowej pozwala ludności danego regionu na demokratyczny udział w definiowaniu polityki rolnej, zmniejsza dystans między producentem a konsumentami, umożliwiając tym samym konsumentowi większą kontrolę nad procesem produkcji. Dobrze zorganizowane rolnictwo małoobszarowe przyczynia się do rozwoju i wzbogacania się regionu oraz jego mieszkańców (pieniądz pozostaje w lokalnym obiegu), chroni przed skutkami kryzysów finansowych, umacnia więzi międzyludzkie, umożliwia zachowanie bogatej kultury wiejskiej oraz zawodów tradycyjnych i wreszcie - jest przyjazne dla środowiska, unika nadmiernej eksploatacji ekosystemu i promuje zaangażowanie i aktywność społeczną.

 

Wspieranie rolnictwa małoobszarowego oraz idei suwerenności żywnościowej pozwoli setkom milionów wykluczonych na całym świecie wieść godne życie bez widma głodu i skrajnego ubóstwa.

INNE ARTYKUŁY

Czy żyjemy w antropocenie

Czy żyjemy w antropocenie

Termin „antropocen” spopularyzowany został na przełomie XX i XXI wieku przez Paula Crutzena, holenderskiego chemika...

Polskie wino- Dobre wino

Polskie wino- Dobre wino

Choć hasło „przemysł winiarski” nie jest być może pierwszym skojarzeniem jakie mamy myśląc o Polsce, rodzime wina...

Stan powietrza w Polsce

Stan powietrza w Polsce

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Z raportu opublikowanego jesienią 2013 roku przez...

PGR w Kietrzu - relikt czy duma polskiego rolnictwa

PGR w Kietrzu - relikt czy duma polskiego rolnictwa

Pegeery, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne, wielu z nas kojarzą się jednoznacznie – z mało wydajną, nieefektywną...

Rolnictwo w mieście

Rolnictwo w mieście

Powoli, powolutku mijają już czasy, gdy rozrastające się miasta pożerały każdy, choćby najmniejszy, kawałek zieleni,...

Konsekwencje wymierania pszczół dla rolnictwa

Konsekwencje wymierania pszczół dla rolnictwa

Aż 84% gatunków roślin uprawnych w Europie wydaje plon dzięki owadom zapylającym, w szczególności pszczołom....

Skutki środowiskowe hodowli przemysłowej

Skutki środowiskowe hodowli przemysłowej

Przemysłowa hodowla zwierząt to wyjątkowo okrutny proceder. Najistotniejszym jego rezultatem jest, rzecz jasna, cierpienie żywych...

PSL proponuje „Ziemię za złotówkę” dla emigrantów

PSL proponuje „Ziemię za złotówkę” dla emigrantów

Dobry pomysł czy bezczelne podlizywanie się wyborcom? PSL ma pomysł na ściągnięcie ludzi, którzy wyjechali zagranicę...

Powrót do natury czy nowoczesne technologie - światowe tendencje w rolnictwie

Powrót do natury czy nowoczesne technologie - światowe tendencje w rolnictwie

Przełom XX i XXI wieku to okres tryumfu nowoczesnych technologii oraz systemu przemysłowego w produkcji rolnej. Podstawą obecnej...

Polska żywność lubiana zagranicą – dzięki sieciom handlowym

Polska żywność lubiana zagranicą – dzięki sieciom handlowym

Gdzie polskie produkty świetnie się sprzedają i dlaczego? Jak poinformował ostatnio „Dziennik Gazeta Prawna”,...

Globalne ocieplenie - prawda czy mit

Globalne ocieplenie - prawda czy mit

Już od dłuższego czasu zjawiska atmosferyczne płatają nam figla i na Wielkanoc zamiast cieszyć się wiosną lepimy zające ze...

GMO - zagrożenie czy przyszłość

GMO - zagrożenie czy przyszłość

Określenie GMO odnosi się głównie do roślin, które zostały celowo zmodyfikowane genetycznie przez człowieka....