Rolnictwo w mieście

Powoli, powolutku mijają już czasy, gdy rozrastające się miasta pożerały każdy, choćby najmniejszy, kawałek zieleni, który stanął na ich drodze. Powoli, naprawdę bardzo powoli, ale jednak. Ograniczenie powierzchni obszarów rolniczych i leśnych dało się bowiem we znaki i środowisku, i mieszkańcom terenów zurbanizowanych. Wysokie koszty (ekonomiczne i ekologiczne) produkcji, przetwarzania i wreszcie – marketingu i dystrybucji nie przekładają się obecnie na wysoką jakość ogólnodostępnych płodów rolnych. Subsydiowane przez rządy wielkie gospodarstwa przemysłowe dążą do maksymalizacji zysków kosztem utraty jakości i wartości odżywczych produkowanej żywności. Z kolei uprawy w systemie rolnictwa zrównoważonego oraz gospodarstwa drobnych rolników upadają, nie mogąc podołać konkurencji ponadnarodowych koncernów spożywczych.

 

Rolnictwo w mieście

Dlatego też współczesne strategie rozwoju miast obejmują, szeroko dyskutowaną na świecie i coraz bardziej popularną w Polsce, koncepcję miejskiego rolnictwa.

 

Główną zaletą upraw żywności w granicach miast jest zmniejszenie dystansu między producentem a odbiorcą, co wiążę się z kolei ze znaczącym ograniczeniem sfery logistyki i dystrybucji towarów.

 

Założeniem miejskiego rolnictwa jest również eliminacja (przynajmniej częściowa) chemicznych środków ochrony roślin tak, by na rynku lokalnym dostępne były produkty zdrowe i wartościowe.

 

Idea miejskiego rolnictwa jest też jednym z działań prowadzących do suwerenności żywnościowej, czyli stanu, w którym mieszkańcy danego regionu mieliby swój udział w tworzeniu systemu żywnościowego, który zapewniłby im dostęp do wystarczającej ilości zdrowej, produkowanej z dbałością o środowisko naturalne żywności.

 

Żywność produkowana w mieście ma więc spełniać najwyższe standardy jakościowe i stanowić jak najmniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. Wprowadzenie upraw w granice miast to także inne korzyści: kształtowanie krajobrazu przyjaznego człowiekowi i innym organizmom żywym, tworzenie przestrzeni sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji, tworzenie zaangażowanych społecznie, aktywnych grup mieszkańców, wzmacnianie więzi sąsiedzkich.

 

Ponadto, zieleń w mieście – w każdej postaci, czy to zadrzewionych skwerów, ogrodów, czy obszarów rolnych – tworzy naturalne kanały nawietrzające, przyczynia się do regeneracji powietrza oraz zapobiega powstawaniu smogu.

 

Innym założeniem miejskiego rolnictwa jest też zapewnienie lokalnym społecznościom ogólnego dostępu do gospodarstw miejskich w ramach tak zwanych ogrodów społecznych.

 

Z drugiej strony, miejskie rolnictwo występuje także w formie bardzo nowoczesnej i stechnicyzowanej. Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii w miejskim rolnictwie są, między innymi uprawy aero- i hydroponiczne (trzeba jednak zaznaczyć, że bardziej prowizoryczne, prymitywne systemy hydroponiczne można nawet stworzyć w warunkach domowych, podczas gdy aeroponika wymaga skomplikowanej aparatury i szczegółowej wiedzy).

 

Podstawowym problemem w urzeczywistnianiu idei miejskiego rolnictwa jest powszechny brak wolnej przestrzeni na terenach zurbanizowanych. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest więc tworzenie upraw na dachach oraz w budynkach poprzemysłowych. Coraz większym uznaniem cieszą się także farmy wertykalne organizowane na wysokich, kilkumetrowych konstrukcjach.

INNE ARTYKUŁY

Czy żyjemy w antropocenie

Czy żyjemy w antropocenie

Termin „antropocen” spopularyzowany został na przełomie XX i XXI wieku przez Paula Crutzena, holenderskiego chemika...

Polskie wino- Dobre wino

Polskie wino- Dobre wino

Choć hasło „przemysł winiarski” nie jest być może pierwszym skojarzeniem jakie mamy myśląc o Polsce, rodzime wina...

Stan powietrza w Polsce

Stan powietrza w Polsce

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Z raportu opublikowanego jesienią 2013 roku przez...

Funkcje socjalne rolnictwa małoobszarowego

Funkcje socjalne rolnictwa małoobszarowego

We współczesnym, nasyconym wszelkimi dobrami świecie wciąż istnieje problem głodu. Tym razem nie jest on jednak wynikiem...

PGR w Kietrzu - relikt czy duma polskiego rolnictwa

PGR w Kietrzu - relikt czy duma polskiego rolnictwa

Pegeery, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne, wielu z nas kojarzą się jednoznacznie – z mało wydajną, nieefektywną...

Konsekwencje wymierania pszczół dla rolnictwa

Konsekwencje wymierania pszczół dla rolnictwa

Aż 84% gatunków roślin uprawnych w Europie wydaje plon dzięki owadom zapylającym, w szczególności pszczołom....

Skutki środowiskowe hodowli przemysłowej

Skutki środowiskowe hodowli przemysłowej

Przemysłowa hodowla zwierząt to wyjątkowo okrutny proceder. Najistotniejszym jego rezultatem jest, rzecz jasna, cierpienie żywych...

PSL proponuje „Ziemię za złotówkę” dla emigrantów

PSL proponuje „Ziemię za złotówkę” dla emigrantów

Dobry pomysł czy bezczelne podlizywanie się wyborcom? PSL ma pomysł na ściągnięcie ludzi, którzy wyjechali zagranicę...

Powrót do natury czy nowoczesne technologie - światowe tendencje w rolnictwie

Powrót do natury czy nowoczesne technologie - światowe tendencje w rolnictwie

Przełom XX i XXI wieku to okres tryumfu nowoczesnych technologii oraz systemu przemysłowego w produkcji rolnej. Podstawą obecnej...

Polska żywność lubiana zagranicą – dzięki sieciom handlowym

Polska żywność lubiana zagranicą – dzięki sieciom handlowym

Gdzie polskie produkty świetnie się sprzedają i dlaczego? Jak poinformował ostatnio „Dziennik Gazeta Prawna”,...

Globalne ocieplenie - prawda czy mit

Globalne ocieplenie - prawda czy mit

Już od dłuższego czasu zjawiska atmosferyczne płatają nam figla i na Wielkanoc zamiast cieszyć się wiosną lepimy zające ze...

GMO - zagrożenie czy przyszłość

GMO - zagrożenie czy przyszłość

Określenie GMO odnosi się głównie do roślin, które zostały celowo zmodyfikowane genetycznie przez człowieka....