Skutki środowiskowe hodowli przemysłowej

Przemysłowa hodowla zwierząt to wyjątkowo okrutny proceder. Najistotniejszym jego rezultatem jest, rzecz jasna, cierpienie żywych istot. Za ograniczeniem hodowli przemysłowej przemawiają jednak nie tylko względy etyczne. Ma ona bowiem także negatywny wpływ na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. W 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) określiła intensywną hodowlę zwierząt jako jeden z najbardziej znaczących czynników powodujących obecnie najpoważniejsze problemy środowiskowe, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

 

Wiadomo, że im większe stłoczenie zwierząt na niewielkiej powierzchni (jak w chowie przemysłowym), tym większe (negatywne) oddziaływanie hodowli na środowisko.

krowa bydło, hodowla

 

Poprzez wzmożone emisje – amoniaku, siarkowodoru, tlenków azotu i siarki (gazów odpowiedzialnych za kwaśne deszcze), gazów cieplarnianych oraz związków będących przyczyną odoru – intensywna hodowla stanowi ważny czynnik wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Wzmożone emisje fosforu i azotu związane z olbrzymią ilością niewłaściwie zagospodarowanych odchodów powodują natomiast poważne zanieczyszczenie wód i gleby.

 

Największe zagrożenie dla środowiska płynie ze stosowanego na wielu fermach chowu bezściółkowego (hodowane zwierzęta żyją na wybetonowanych powierzchniach, które łatwiej jest posprzątać). Skutkiem chowu bezściółkowego są bowiem ogromne ilości gnojowicy, silnie skoncentrowanej mieszaniny kału, moczu i wody. Gnojowica charakteryzuje się wysoką zawartością składników mineralnych, stanowi doskonałe warunki dla rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Nieprawidłowe magazynowanie i utylizowanie gnojowicy zagraża całemu środowisku, także człowiekowi.

 

Stosowany tradycyjnie chów ściółkowy uważany jest za znacznie bardziej przyjazny otoczeniu. Generuje on bowiem obornik, mniej skoncentrowany nawóz naturalny o większym udziale stałej materii organicznej oraz znacznie wyższej niż gnojowica temperaturze, dzięki czemu stanowi on mniejsze zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.

 

W przemysłowej hodowli zwierzęta przetrzymywane są w potwornych warunkach. Aby przeżyć, przyjmują ogromne ilości antybiotyków. Często są to środki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym, trujące, niedopuszczone do zastosowań medycznych, pozyskane nielegalnie. Ponadto, profilaktyczne, rutynowe stosowanie antybiotyków prowadzi do powstawania odpornych na nie bakterii i wzrostu zagrożenia epidemiami.

 

Skutki środowiskowe intensywnej hodowli:

  • pogłębianie efektu cieplarnianego w wyniku emisji gazów odpowiadających za uszkadzanie warstwy ozonowej
  • kwaśne deszcze
  • eutrofizacja wód oraz jej następstwa: zachwianie równowagi ekologicznej, wymieranie organizmów z powodu deficytu tlenowego, toksyczne zakwity spowodowane gwałtownym rozwojem populacji glonów i sinic
  • zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód
  • silne zanieczyszczenia zapachowe, spowodowane emisją związków karbonylowych, aminów, merkaptanów, itp., będących przyczyną odoru (wiele spośród zidentyfikowanych w gnojowicy substancji zapachowych to związki szczególnie cuchnące – ich próg wykrywalności określa się na mniej niż 1 mikrogram na metr sześcienny)
  • wylesianie – wycinki lasów dla przygotowania terenu pod wypas lub uprawę paszy dla zwierząt
  • zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne
  • marnowanie zasobów – paliw, wody, ziemi i żywności – prowadzące do tragicznych w skutkach deficytów w wielu miejscach na świecie
  • pojawianie się nowych szczepów bakterii, odpornych na działanie antybiotyków, co z kolei sprzyja epidemiom

INNE ARTYKUŁY

Czy żyjemy w antropocenie

Czy żyjemy w antropocenie

Termin „antropocen” spopularyzowany został na przełomie XX i XXI wieku przez Paula Crutzena, holenderskiego chemika...

Polskie wino- Dobre wino

Polskie wino- Dobre wino

Choć hasło „przemysł winiarski” nie jest być może pierwszym skojarzeniem jakie mamy myśląc o Polsce, rodzime wina...

Stan powietrza w Polsce

Stan powietrza w Polsce

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Z raportu opublikowanego jesienią 2013 roku przez...

Funkcje socjalne rolnictwa małoobszarowego

Funkcje socjalne rolnictwa małoobszarowego

We współczesnym, nasyconym wszelkimi dobrami świecie wciąż istnieje problem głodu. Tym razem nie jest on jednak wynikiem...

PGR w Kietrzu - relikt czy duma polskiego rolnictwa

PGR w Kietrzu - relikt czy duma polskiego rolnictwa

Pegeery, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne, wielu z nas kojarzą się jednoznacznie – z mało wydajną, nieefektywną...

Rolnictwo w mieście

Rolnictwo w mieście

Powoli, powolutku mijają już czasy, gdy rozrastające się miasta pożerały każdy, choćby najmniejszy, kawałek zieleni,...

Konsekwencje wymierania pszczół dla rolnictwa

Konsekwencje wymierania pszczół dla rolnictwa

Aż 84% gatunków roślin uprawnych w Europie wydaje plon dzięki owadom zapylającym, w szczególności pszczołom....

PSL proponuje „Ziemię za złotówkę” dla emigrantów

PSL proponuje „Ziemię za złotówkę” dla emigrantów

Dobry pomysł czy bezczelne podlizywanie się wyborcom? PSL ma pomysł na ściągnięcie ludzi, którzy wyjechali zagranicę...

Powrót do natury czy nowoczesne technologie - światowe tendencje w rolnictwie

Powrót do natury czy nowoczesne technologie - światowe tendencje w rolnictwie

Przełom XX i XXI wieku to okres tryumfu nowoczesnych technologii oraz systemu przemysłowego w produkcji rolnej. Podstawą obecnej...

Polska żywność lubiana zagranicą – dzięki sieciom handlowym

Polska żywność lubiana zagranicą – dzięki sieciom handlowym

Gdzie polskie produkty świetnie się sprzedają i dlaczego? Jak poinformował ostatnio „Dziennik Gazeta Prawna”,...

Globalne ocieplenie - prawda czy mit

Globalne ocieplenie - prawda czy mit

Już od dłuższego czasu zjawiska atmosferyczne płatają nam figla i na Wielkanoc zamiast cieszyć się wiosną lepimy zające ze...

GMO - zagrożenie czy przyszłość

GMO - zagrożenie czy przyszłość

Określenie GMO odnosi się głównie do roślin, które zostały celowo zmodyfikowane genetycznie przez człowieka....